Contact Us

ติดต่อ ริก้า คาร์เร้นท์ (Rika Carrent)

คุณ สาริกา แสนเกรียง  โทรศัทพ์ 081-2899079
นายนิกร แสนเกรียง   โทรศัทพ์ 086-193-1738
170/36 หมู่บ้านพิงค์ดอยเลควิลล์ หมู่ 7 ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ 50100
Facebook: www.facebook.com/Rikacarrent
Line ID: 0812899079
E-mail: commonmynah_1977@yahoo.com
        commonmynah1977@gmail.com

Service


TOYOTA ALL NEW VIOS

HONDA ALL NEW CITY 2018

banner6

การบริการ

รถเช่าเรารับประกันความพอใจของท่าน

• พิเศษสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทั่วเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น หมู่คณะหรือแบบส่วนตัว
• บริการช่วยสื่อสารแปลภาษาที่จะทำให้การเดินทางของท่านไม่ติดขัด
• บริการมัคคุเทศก์นำเที่ยวช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลข่าวสาร และสนุกสนานกับการเดินทางมากยิ่งขึ้น
• บริการเปลี่ยนรถ24ชั่วโมง หากท่านเกิดปัญหากับรถที่ท่านเช่า
• การจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท

บริการพนักงานขับรถ

• เมื่อท่านเดินทางถึงเชียงใหม่ เรามีพนักงานต้อนรับท่าน และดุแลท่านด้วยความใกล้ชิด รับ-ส่ง โรงแรม-สนามบิน พร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ถ้าคุณมีเวลาไม่มาก เราสามารถช่วยท่านให้ใช้เวลาท่องเที่ยวอย่างคุ้มค่า

เงือนไขการเช่ารถ

เอกสารประกอบการเช่า

สำเนาใบบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาใบขับขี่ พร้อมต้องแสดงเอกสารตัวจริง ณ วันทำสัญญาเช่ารถ

ข้อยกเว้นการชำรุดเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ
กรณีผู้เช่านำรถไปขับในถนนที่เป็นโคลน ขรุขระเป็นหลุมบ่อลึก หรือถนนลูกรัง ซึ่งเป็นผลทำให้รถเสียหายทั้งภายในและภายนอกทางผู้เช่าต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

กรณีที่ผู้เช่านำรถเช่าไปใช้งานนอกเหนือจากการเช่าขับ เช่น นำไปขนย้ายสิ่งของ ป้ายโฆษณา สารเคมี อุปกรณ์ก่อสร้าง สัตว์ ต้นไม้ หรืออื่นๆซึ่งมีผลให้รถเกิดความเสียหาย ทางผู้เช่าต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว มิฉะนั้นบริษัทจะดำเนินการตามกฎหมาย

น้ำมันเชื้อเพลิง
ทางบริษัทจะทำการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงในปริมาณที่เต็มถัง ณ วันที่ส่งมอบรถให้ทางผู้เช่า และทางผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในปริมาณที่เต็มถังคืน ณ วันที่ส่งมอบรถกลับให้ทางบริษัท

เงื่อนไขการรับ-ส่งรถ
บริการส่ง-รับรถโดยไม่มีค่าบริการ ที่สนามบินเชียงใหม่ สถานีรถไฟเชียงใหม่ สถานีขนส่งเชียงใหม่ และโรงแรม ที่พัก ในเขตเมืองเชียงใหม่ หากผู้เช่าต้องการรับ-ส่งรถ นอกเขตเมือง คิดอัตราค่าบริการรับ-ส่งตามความเหมาะสมของระยะทาง

กรณีส่งมอบคืนรถเกินเวลาที่กำหนดในสัญญา ผู้เช่าต้องจ่ายล่วงเวลา จำนวน200บาท/ชั่วโมง