Category Archives: แนะนำที่ท่องเที่ยว

วัดต้นเกว๋น

วัดต้นเกว๋น(วัดอินทราวาส) ตั้งอยู่ที่บ้านต้นเกว๋น ตำบลห

วัดป่าดาราภิรมย์

รายละเอียด วัดป่าดาราภิรมย์ตั้งอยู่ที่ตำบลริมใต้ อำเภอแ

ทุ่งบัวตอง ดอยแม่อูคอ

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลแม่อูคอ อำเภอขุนยวม ตามเส้นทางหมา

น้ำตกแม่กลาง

น้ำตกแม่กลางเป็นจุดแรกของประตูเข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยอ

น้ำตกบัวตอง และน้ำพุเจ็ดสี

น้ำตกบัวตอง และน้ำพุเจ็ดสี (น้ำพุเย็น น้ำตกเย็น) อำเภอพ

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการภายใต้องค์การบริหารการพัฒน

เวียงกุมกาม

เวียงกุมกามเป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ท