เฮือนห้วยแก้ว

“เฮือนห้วยแก้ว”

ยืนตระหง่านอาบไอเย็น
แห่งสายลมจากภูผาและผืนป่า..
เคล้าเสียงดนตรีธรรมชาติ
ของสายน้ำตก “ห้วยแก้ว”
ที่ซ่านซัด..ทุกโมงยาม..
 

น้ำตกสวยงาม ถึงบรรยากาศสบาย ๆ

มื้อค่ำกับเสียงน้ำตก
สวยงามในอ้อมกอดแห่ง
ลมหายใจของ
ธรรมชาติ คือผืนป่า โขดหิน 
เพิงผาขุนเขาสายน้ำ
“น้ำตกห้วยแก้ว”

ภายใต้แสนโรแมนติก

ยามค่ำคืนของร้านอาหารเฮือนห้วยแก้ว

ร้านอาหารในจังหวัดเชียงใหม่

“เฮือนห้วยแก้ว”

ร้านอาหารท่ามกลางธรรมชาติ

การตกแต่งภายในแบบล้านนาที่เชิญชวน

คุณมาสัมผัสบรรยากาศสบาย ๆ ติด

ขอเชิญท่านมาลิ้มรส

อาหารภาคเหนือและอาหารไทย